Geodezja jako nauka

Ogólnie rzecz biorąc, geodezja jest nauką, której zadaniem jest ustalanie wielkości oraz kształtu naszej planety, a także określanie położenia poszczególnych punktów znajdujących się na jej powierzchni. Owocem pracy geodetów jest tworzenie różnego rodzaju opracowań graficznych, które opierają się na konkretnych pomiarach.

Tworzone są przez nich mapy czy też profile, a także dokumenty, które mają charakter prawny. Z usług geodety korzystamy na przykład podczas rozgraniczania nieruchomości.

W naszym kraju geodezję zalicza się w poczet nauk technicznych bądź też nauk o ziemi (część geografii bądź kartografii). Obecną nazwę zawdzięczamy starożytnemu filozofowi Arystotelesowi.

Pochodzi ona z języka greckiego – „geo” oznacza tyle, co „Ziemia”, a „daiso” tłumaczy się jako „będę dzielił”. W dzisiejszych czasach geodezja jest również jednym z kierunków uniwersyteckich, które można studiować w ramach przygotowania do wykonywania zawodu geodety.

Tego rodzaju studia zdają się mieć charakter dość praktyczny, co oznacza, że dają młodym ludziom konkretne wykształcenie.