Korzystny wpływ recyklingu na środowisko

Z czym najczęściej kojarzy nam się recykling? Głównie z segregowaniem odpadów według ściśle określonych kategorii. W rzeczywistości jednak zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy i dotyczy nie tylko przetwarzania, ale także powstawania nowych produktów. Recykling to system organizacji obiegu materiałów. Zaliczamy do niego chociażby projektowanie dóbr i produktów w taki sposób, aby były stworzone z jak najbardziej jednorodnych materiałów lub aby połączenie różnych materiałów było jak najłatwiejsze do demontażu na pierwotne substytuty.

Aby segregacja i przetwarzanie odpadów była łatwiejsza, wymogi prawne ustalają konkretne oznaczenia produktów z danej kategorii, co ułatwia ich oddzielenie i oddania do recyklingu. Wystarczy spojrzeć na etykietę oznaczoną odpowiednim znaczkiem i już wiemy do której kategorii przyporządkować dany odpad. Badania wskazują na to, że recykling jest najskuteczniejszą metodą pozbywania się śmieci z gospodarstw domowych. Dzięki temu ograniczany jest negatywny wpływ przemysłu na środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów.

www.amplitunery.com.pl