Obecnie praca zarobkowa jest konieczna. W ten sposób można uzyskać dochód, który przeznaczamy na utrzymanie siebie i rodziny. Pieniądze mają służyć jako środek do zaspokajania naszych potrzeb.

Czym tak naprawdę są pieniądze? Niektórzy porównują je do miary. W dużym uproszeniu można przyjąć, że są one miarą wartości danego przedmiotu. Dla niektórzy osób pieniądze oznaczają zmartwienie.

Najczęściej dotyczy to osób biednych lub takich, którzy nie potrafią w optymalny sposób wydawać pieniędzy. Często można usłyszeć od nich narzekania, że niewystarczające zarobki uniemożliwiają im oszczędzanie bądź kupno potrzebnych przedmiotów. Takie narzekanie praktycznie nie występuje w przypadku bogatych.

Tymczasem warto pamiętać, że pieniądze nie są ani dobre, ani też złe. Są one środkiem neutralnym i to od ludzi zależy sposób ich wykorzystania. Brak pieniędzy może być spowodowany niemal wyłącznie niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Nadmierna konsumpcja sprzyja bowiem niewielkim oszczędnościom lub nawet ich brakiem.

www.polkowskijan.pl