W samochodach znajduje się coś takiego, jak reaktor katalityczny, inaczej katalizator samochodowy. To część układu wydechowego wszystkich współczesnych samochodów osobowych. Katalizator, a w zasadzie cały układ, spełnia funkcję pozasilnikowego systemu zmniejszania ilości szkodliwych składników spalin. Dawniej tego typu urządzenia nie były stosowane ze względu na mało rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin.

Obecnie stosowane są nie tylko w samochodach osobowych, ale i w innych urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi, czyli w ciężarówkach, autobusach, lokomotywach czy wózkach widłowych. Ma to na celu zmniejszenie ilości szkodliwych związków chemicznych w gazach wydechowych. Działanie reaktora katalitycznego czyli katalizatora samochodowego opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem. Optymalne warunki pracy takiego katalizatora dobierane są dzięki sterowaniu silnikiem na podstawie danych przekazywanych przez sondę lambda.

Gdy mamy do czynienia z silnikami o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne, których zadaniem jest redukowanie tlenków azotu raz jednoczesne utlenianie węglowodorów i tlenku węgla. Aby te reakcje mogły zachodzić równocześnie konieczne jest utrzymywanie współczynnika nadmiaru powietrza na odpowiednim poziomie. Przy silnikach o zapłonie samoczynnym stosowane są reaktory utleniające, które powodują utlenienie się związków CH i CO. W ostatnich czasach rosną wymagania związane z normami emisji spalin.

Oznacza to, że pojedynce reaktory katalityczne są zastępowane układami kilku reaktorów. Tak sytuacja jest o wiele bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego, a właśnie po to są te normy.

Lakiery samochodowe Profix