Wiadomo, że przed wiekami nie było wyraźnych granic nie tylko pomiędzy państwami, ale również pomiędzy prywatnymi posiadłościami.

Ogólnie rzecz biorąc, wynikało to z tego, że ludzi żyło na ziemi zdecydowanie mniej niż dzisiaj, a ziemi było w bród.

Z czasem jednak nasza planeta zaczęła się „kurczyć”, co widoczne było szczególnie na małych kontynentach, takich jak Europa.

Na historycznych ziemiach polskich już w XII wieku władcy zaczęli wytyczać dość precyzyjne granice.

Popularne stały się wówczas tak zwane objazdy bądź ujazdy.

Polegały one na tym, że władca lub jego wysłannik dokonywał objazdu ziemi przygranicznych, gdzie instalował specjalne oznaczenia – zaznaczał teren, który należał do danej osoby lub rodu.

Kształtowało się wówczas również prawo własności, którego wprowadzenie było konieczne, ponieważ powoli zaczynało brakować ziemi nieeksploatowanej i dochodziło do coraz większej liczby konfliktów o nią, a wiadomo, że w tamtych czasach takie spory rozwiązywano najczęściej siłą.

www.nawoznadzialke.com.pl