Proces układania płytek ceramicznych, czy to na podłodze, czy na ścianie, wymaga przestrzegania pewnych etapów. Możemy tę pracę z powodzeniem wykonać całkowicie samodzielne, jeśli tylko zastosujemy się do odpowiednich wytycznych. Cały proces można podzielić na kilka zasadniczych partii, które powinny następować jedna po drugiej, w niezmienionej kolejności: przygotowanie podłoża, układanie płytek, fugowanie oraz czyszczenie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża polega przede wszystkim na jego dokładnym oczyszczeniu. Należy usunąć wszelkie nierówności, zanieczyszczenia i zawilgocenia, tak, aby powierzchnia była całkowicie sucha oraz czysta. W przypadku pokrywania podłogi, konieczne będzie sprawdzenie jej poziomu. Kiedy dysponujemy już odpowiednio przygotowanym podłożem, możemy przystąpić do jego gruntowania. Dzięki niemu, możliwe będzie lepsze wiązanie się płytek z podłożem. Dalszym działaniem jest przygotowanie zaprawy klejowej. Należy dobrać ją dobrać według kryterium rodzaju płytek. Dalej następuje etap właściwy, czyli nanoszenie płytek na podłoże – pokrywamy klejem całą powierzchnię płytki, po czym dociskamy ją do podłoża i chwilę przytrzymujemy. Każdorazowo konieczne będzie też wypoziomowanie oraz ewentualna korekcja. To co oddziela płytki od siebie, to tak zwany krzyżyk dystansowy. Dobrze jest wiedzieć, że na ścianie układamy płytki w kierunku dół-góra, zaś w przypadku podłogi, przesuwamy się z końca pomieszczenia w kierunku drzwi.

Fugowanie i czyszczenie to nic innego jak uszczelnianie silikonem oraz usuwanie z płytek resztek kleju oraz innych, ewentualnych zabrudzeń.

www.pink-glasses.pl