Jeśli chodzi o to, czym jest katalizator, to w skrócie można powiedzieć, że jest to bardzo specyficzna substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji. Efektem tego jest wzrost szybkości reakcji. Można więc powiedzieć, że katalizator to substancja, która po prostu przyspiesza reakcję chemiczną. W trakcie procesów z udziałem katalizatora reakcja chemiczna przebiega w taki sposób, że energia jest mniejsza w stosunku do reakcji bez katalizatora.

Są różne rodzaje katalizatorów, jak choćby katalizator samochodowy, ale istnieje też coś takiego, jak katalizatory Zieglera-Natty. Są to mieszaniny różnych związków chemicznych stosowanych jako heterofazowe katalizatory stereoselektywnej polimeryzacji olefin. Wśród tych katalizatorów wyróżnić można dwa najpopularniejsze. Pierwszy z nich został opracowany w latach pięćdziesiątych przez Karla Zieglera, i właśnie od jego nazwiska wziął swoją nazwę.

Jego funkcją jest otrzymywanie niskociśnieniowego politylenu. Przy pomocy drugiego z nich niejaki Gullio Natta i jego zespół chemików, kilka lat później otrzymał pierwszy, regularny, izotatyczny polipropylen. Obaj chemicy, zarówno Niemiec Zeigler, jak i niezależnie od niego Włoch Natta prowadzili badania i eksperymenty zajmując się wieloma katalizatorami, które były mieszaniną związków metaloorganicznych i nieorganicznych halogenków glinu, cynku, magnezu, tytanu i chromu. Obaj panowie za badania na katalizatorami polimeryzacji otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny chemii.

Została im ona wręczona w sześćdziesiątym trzecim roku ubiegłego wieku.