Biokatalizatory są wytwarzane w komórkach żywych organizmów. Są to katalizatory przemian biochemicznych wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa. Katalizatory te mają podstawowe znaczenie dla procesów życiowych, a zaliczamy do nich przede wszystkim: enzymy, hormony i witaminy. Enzymy są największą grupą wśród biokatalizatorów. Należą do nich także katalizatory niebiałkowe czyli tak zwane rybozymy, posiadające właściwości autokatalityczne cząsteczki RNA lub kompleksy złożone z RNA i białka. Działanie enzymów jest szybkie i specyficzne, gdyż każdy z nich jest katalizatorem tylko jednej reakcji. Witaminy to grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego.

Mogą być pochodzenia naturalnego lub można je otrzymać syntetycznie. Dla człowieka są one egzogenne, gdyż ludzki organizm ich nie syntetyzuje, w związku z czym trzeba je dostarczać wraz z pokarmem. Hormony zaś to związki chemiczne wytwarzane w organizmie i regulujące jego metabolizm. Hormony dzielą się na hormony roślinne i zwierzęce. Wszystkie te trzy grupy są biokatalizatorami reakcji chemicznych w organizmie człowieka. Jak widać jest on kontraktem niezwykle złożonym i żeby zrozumieć te wszystkie reakcje należy przyswoić całkiem sporą partię wiedzy z dziedziny biologii, chemii a nawet fizyki. Warto to jednak wiedzieć bo wtedy lepiej rozumiemy nasz organizm.