Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego to instytucja należąca do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych założona w 2002 roku z siedzibą w Warszawie zrzesza chemików z całego kraju, jego oddziały znajdują się w całym kraju. Prowadzi czasopisma pt. Chemik, Przemysł Chemiczny i Ochrona przed korozją oraz Inżynieria i Aparatura Chemiczna jak również wszelkiego rodzaju konkursy dla jego członków.

Stowarzyszenie powoływane jest na kadencję, która trwa cztery lata i zawsze na jej zakończenie organizowany jest Walny Zjazd. Organizowane są różnego rodzaju oraz szkolenia oraz konferencje, dzięki czemu ludzie z tej samej branży mogą wymieniać się doświadczeniami i umiejętnościami. Po co zakładane są takie instytucje? Co mają na celu? Branżowe stowarzyszenia są bardzo przydatne, ponieważ na przestrzeni czasu zmienia się technologia, wymogi oraz procedury.

Coraz większy nacisk kładziony jest na ekologię, co wprowadza wiele zmian szczególnie w zakładach, które mają kilku dziesiętną historię i doświadczenie.

www.chorobyswiata.com.pl