Wszyscy chcemy coraz lepszego i łatwiejszego życia. Coraz bardziej zautomatyzowanego, z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i technologii. Abyśmy mieli to wszystko, przemysł musi funkcjonować i wykorzystywać naturalne zasoby środowiska.

Niestety bardzo często ze zgubnymi konsekwencjami dla otaczającej nas przyrody. Funkcjonowanie przemysłu często wiąże się chociażby ze zmianami ukształtowania terenu. Spójrzmy chociażby na górnictwo, które prowadzone metodą odkrywkową może powodować potężne zgłębienia terenu, tworzenie się tak zwanych depresyjnych lejów oraz doprowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych.

Działanie na korzyść przemysłu często niesie ze sobą także negatywne efekty dla roślinności. Szata roślinna jest niszczona, aby ustąpić miejsca budynkom przemysłowym czy maszynom. Powoduje to znaczące przyspieszenie procesu erozji.

Jednocześnie wiele użytków rolnych, które jeszcze niedawno nadawały się do wykorzystania, stają się zupełnymi nieużytkami. Dlatego należy zwracać jeszcze większą uwagę co do tego, jakie straty niesie ze sobą rozwój przemysłu i myśleć nad modernizacją działania fabryk czy kopalni.