Prace remontowe związane z wymianą okien ze starych na nowe, to bardzo ważny moment, w którym podjęcie odpowiednich decyzji rzutuje na przyszły komfort mieszkania, a także na późniejszą zasobność portfela. Otóż, nie zawsze oszczędzanie faktycznie przyczynia się do oszczędności.

Czasem zdarza się tak, że ten, kto oszczędza musi płacić dwa razy. Z dużym prawdopodobieństwem, taka sytuacja wydarzy się u tych, którzy zdecydują się na tańszą wersję okien, a więc plastikowe, z PCV. Niestety, tego typu okna mają to do siebie, że na dłuższą metę mogą nie zapewnić odpowiedniej izolacyjności cieplnej, wentylacji, czy pożądanej akustyki. Najbardziej kosztownym wśród tych parametrów, jest ten pierwszy, dotyczący izolacji cieplnej. Jeżeli większość ciepła będzie „uciekała” właśnie przez okna, będziemy zmuszeni ponosić większe nakłady na dodatkowe ogrzewanie, lub też zostaniemy zmuszeni do wymiany okien. Z tego względu najlepiej od samego początku zainwestować w te drewniane.

Pierwszym, podstawowym krokiem podczas wymiany okien jest ustalenie ich dokładnych wymiarów, czyli takich, które będą idealnie pasowały do otworu okiennego. Trzeba pamiętać, że pomiędzy ścianą i oknem powinna zostać zachowana szczelina – umożliwi ona rozszerzenie się okien na skutek temperatury i wilgoci. Okno przed umieszczeniem w otworze, należy dokładnie wypoziomować. Przed samym montażem, konieczne jest zdjęcie skrzydeł okna. Dopiero po zamontowaniu zostaną one na powrót zamieszone na ościeżnicy. W kolejnym kroku, trzeba przykręcić metalowe kotwy do ościeżnicy. Są one niezbędne do poprawnego zamontowania okien w ścianie.