Zielona chemia to termin, który został wprowadzony przez Paula Anastas’a w 1991 roku zakłada on dwanaście zasad, którymi powinny kierować się zakłady chemiczne/przemysłowe. Jak sama nazwa wskazuje zasady dotyczą ekologii.

Do głównych założeń zielonej chemii należą: zapobieganie powstawania odpadów oraz ich maksymalne unieszkodliwienie podczas rozkładu oraz recyklingowi, minimalizacja użycia substancji, które są niebezpieczne dla otoczenia, projektowanie produktów chemicznych dzięki mniej szkodliwym zamiennikom i substratom, jak najwydatniejsze wykorzystywanie surowców naturalnych oraz energii. Wszystkie założenia są naturalne i oczywiste, ale nie wszystkie zakłady chemiczne działają w taki sposób, stawiają przede wszystkim na zysk a to nie zawsze idzie z ekologią.

Wiek dwudziesty to promowanie i wprowadzanie ekologii we wszystkich branżach to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia. Przez zanieczyszczenia oraz coraz większą populację surowce naturalne ulegają degradacji należy, zatem je szanować.